Welkom

Welkom bij Lifestyle

Wie ben ik? Marco Olde Punte, Fysiotherapeut sinds1999. Na verschillende Nederlandse en buitenlandse avonturen ben ik in 2006 mijn eigen praktijk  Fysiotherapie, Lifestyle, medische training en revalidatie in Enschede begonnen.

Mijn visie bij fysiotherapie is holistisch. Gezondheid moet gezien worden als het totale functioneren van de mens. Een goede balans tussen fysieke, emotionele, sociale en spirituele is van belang om optimaal te kunnen functioneren.

Er wordt niet alleen gekeken naar het beperkte gebied van de klacht zelf, maar naar het functioneren van het lichaam in zijn totaliteit. Het streven is om de mens zelf inzicht te geven in hun klachten en functioneren. Hierbij is preventie en zorg voor je lichaam erg belangrijk.

Wij onderzoeken, analyseren, behandelen, adviseren en coachen. Alleen een goede samenwerking tussen therapeut en patiënt kan leiden tot resultaten met een snel en langdurig effect.

Fysiotherapie

Bij Lifestyle Medisch Training en revalidatie gaan we alsvolgt te werk voor een zo spoedig mogelijk herstel

DTF Screening

Zonder verwijzing van uw arts

Intake gesprek

Analyse van uw klachten

Lichamelijk onderzoek

Oorzaak in beeld brengen

Behandel plan

Behandelingen voor herstel

Advies & coaching

Evaluatie en aanpassing

Onze partners

Lifestyle werkt samen met deze volgende bedrijven:

Tarieven

Wij hanteren een vast tarief voor onze behandelingen, zodat u duidelijkheid heeft over de kosten.

Dtf, intake en onderzoek

Tarief: €65.-

Behandeling fysiotherapie

Tarief: €48.-

Bezoek bij
u thuis

Tarief: €61.-

We hebben GEEN contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. De exacte vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekering en het type polis dat u heeft. We adviseren u om uw polisvoorwaarden te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor specifieke informatie over de vergoeding van fysiotherapie. Infomedics verzorgt onze administratie.

Scroll to Top